Lietuvos apsaugos nuo žaibo asociacijos Patikimumo ženklas

LANŽA asocijacijos steigimo dokumentai

Lietuvos apsaugos nuo žaibo asociacija patvirtino Patikimumo ženklo suteikimo žaibosaugos įrengimo paslaugų įmonėms nuostatus. Asociacijos sertifikavimo kriterijai apima įmonių naudojamas kokybės valdymo, atsakomybės pajėgumo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo priemones, naujų technologijų naudojimą, gerus finansinius veiklos rezultatus ir kitus reikalavimus.

Šis kokybės ženklas, apsauga nuo žaibo užsiimančių įmonių klientams padės surasti patikimai ir kokybiškai dirbančius rangovus. Kaip teigia Asociacijos nariai, šis skiriamasis ženklas turėtų paskatinti individualių namų, komercinių pastatų savininkus bei statybos organizacijas kreiptis dėl apsaugos nuo žaibo įrengimo į profesionalius rangovus, turinčius tinkamą technologinę įrangą ir aukštos kvalifikacijos specialistus. Taip pat Patikimumo ženklas turėtų padėti skaidriai ir pažangiai dirbančioms įmonėms konkuruoti su nelegaliais žaibosaugos rangovais.

Patikimumo ženklas, suteikiamas pagal ekspertų komisijos įmonių patikros rezultatus įrodo, kad šį ženklą turinti įmonė yra tikrai patikima, teikianti aukštos kokybės paslaugas, atitinkančias visus nuostatų reikalavimus ir kriterijus.

Pagal Patikimumo ženklo suteikimo nuostatus bendrovė privalo informuoti savo klientus, kad jie savo nusiskundimus gali pateikti tiesiogiai Lietuvos apsaugos nuo žaibo asociacijai (info@lanza.lt) , o pastaroji įsipareigoja tarpininkauti sprendžiant nesutarimus ir konfliktus kilusius tarp kliento ir įmonės darbų kokybės klausimais.

Susipažinus su kiekvienos patikrintos įmonės patikimumo kriterijų įvertinimo rezultatais Lietuvos apsaugos nuo žaibo asociacijos Patikimumo ženklas suteiktas šioms žaibosaugos paslaugų teikimo įmonėms Lietuvoje:

Kaip galima patikrinti rangovo turimus leidimus bei atestatus žaibosaugos įrengimui?

Šioje nuorodoje rasite visas atestuotas įmones.

Pašykite Jums kilusius klausimus info@lanza.lt. Atsakymą pateiks kvalifikuoti specialistai asmeniškai Jums.